Acties ten aanzien van de samenleving als geheel

De roep van de samenleving naar meer duurzaamheid, uitte zich in de voorbije maanden op verschillende manieren. Er werd zowel gezocht naar mogelijkheden om de banken duurzamer te maken, als naar methodes om spaarders en beleggers naar duurzame oplossingen te leiden.

Duurzaamheidsrapport

De zoektocht naar een duurzame en vitale financiële sector ten dienste van mens, maatschappij en economie werd de voorbije maanden concreet in de werkzaamheden rond het CSR-rapport dat de basis van deze Strategische agenda-oefening vormde. Zie de website: www.bankierenvoordesamenleving.be

Het allereerste duurzaamheidsrapport van de financiële sector tracht op een eerlijke en genuanceerde manier de maatschappelijke rol van de financiële sector toe te lichten. Het behandelt 22 thema’s die het hart van het Belgisch bankwezen raken, opgedeeld volgens de rubrieken ‘welvaart’, ‘deugdelijk bestuur’, ‘mensen’, ‘producten’ en ‘leefwereld’. De thema’s zijn uitgewerkt in vragen die de maatschappij zich over de financiële sector stelt. Een greep uit de vragen:

  • welke rol speelt de financiële sector in de economie?
  • hoe werkt de financiële sector aan stabiliteit voor de toekomst?
  • hoe ondersteunt de financiële sector de economie en de samenleving?
  • hoe wordt deugdelijk bestuur naar de financiële sector vertaald?
  • zijn de risico’s die de banken nemen maatschappelijk verantwoord?

Het duurzaamheidsrapport is een project van het Maatschappelijk Platform ngo’s, een van de drie platformen die Febelfin heeft opgericht om het vertrouwen in de financiële sector te herstellen. (De andere twee zijn het Consumentenplatform en het Platform Financiering Ondernemingen.)

Duurzame producten

De zoektocht naar methoden om spaarders en beleggers te helpen om voor duurzamer sparen, beleggen of krediet nemen te kiezen, kreeg begin 2013 een concrete invulling met de website http://duurzameproducten.febelfin.be. Op die website staan alle beleggingsproducten, spaarproducten en kredieten vermeld die als ‘duurzaam’ of ‘maatschappelijk verantwoord’ gecommercialiseerd worden op de Belgische markt.

Elk product dient te voldoen aan de voorwaarden van de aanbeveling die Febelfin heeft uitgewerkt voor haar leden. In die aanbeveling staan de minimale kwaliteits- en transparantievereisten die het duurzame karakter van de producten moeten garanderen.

Consumenten hebben met de website een handig hulpmiddel in handen om gemakkelijk en snel na te gaan of de invulling van een product aansluit bij hun persoonlijke visie.
De verschillende duurzame producten zijn te raadplegen op http://duurzameproducten.febelfin.be.