De funderingen van de strategische agenda

Doel en werkwijze

Bijna twee jaar lang verzamelde Febelfin gegevens over de financiële sector en zijn rol in de samenleving. De sectorvereniging consulteerde stakeholders en trad in verschillende platformen in dialoog met het publiek. Dat leidde finaal tot een rapport waarin 22 kernvragen beantwoord werden die de samenleving zich over de financiële sector stelt. (Zie www.bankierenvoordesamenleving.be)

Die vragen creëerden een rijke voedingsbodem om de kerntaken af te lijnen voor een financiële sector ten dienste van mens, maatschappij en economie. De strategische agenda gaat een stap verder en zet die antwoorden van de sector op de vragen van de samenleving om in concrete doelstellingen en engagementen op de korte en de middellange termijn.

Hij moet de richting aangeven die de banksector vandaag al uitgaat en in de komende vijf jaar zal blijven uitgaan. Hij brengt de kerntaken van de Belgische banken in kaart en probeert inzicht te krijgen in de uitdagingen die de sector de komende maanden en jaren te wachten staan. Hij formuleert ook antwoorden op deze uitdagingen en zet concrete engagementen voor de financiële sector in België uit.

Febelfin en haar leden stellen in hun strategische agenda het idee van een duurzame en vitale financiële sector centraal. Banken moeten volop inzetten op hun kerntaken ten dienste van mens, maatschappij en economie. Ze moeten dat onder meer doen door krediet te verschaffen, maar dan wel op een evenwichtige manier. Dat houdt in dat risico’s op zo’n manier beheerd en gespreid moeten worden, dat het economisch en maatschappelijk potentieel van een land zich ten volle kan ontplooien, zonder echter de stabiliteit van het land in gevaar te brengen.

De strategische agenda is het resultaat van een uitgebreide oefening die binnen de hele sector werd gevoerd. Dat gebeurde in zes werkgroepen die zich voor hun denkoefening elk geconcentreerd hebben op één specifiek domein:

1. Het vinden van duurzame oplossingen voor het depositosurplus

Erwin Schoeters, General Manager Retail and Private Banking, KBC

2. Het verzekeren van de financiering van de economie

Dirk Wouters, Lid van het Directiecomité, Bank J. Van Breda and C°

3. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie rond cruciale wijzigingen in het distributielandschap

Michael Anseeuw, Head of alternative retail brands, BNP Paribas Fortis

4. Het promoten van het elektronisch betaalverkeer

Luc Van Thielen, Member of the Management Board, Belfius
Jacques Godet, Member of the Executive Committee, BNP Paribas Fortis

5. Het herstellen van de attractiviteit van de banken als werkgever

Ann Van de Perre, HR Director, ING België

6. Het houden van reflecties over de fiscaliteit van spaarproducten

Luc Versele, Chief Executive Officer, Crelan

Over elk van deze thema’s werd een gemeenschappelijke, door de hele sector gedragen visie ontwikkeld.

De allerhoogste bestuursniveaus in de financiële sector staan achter de boodschappen die uit de strategische agenda zijn voortgevloeid. De 3 kerntaken, 3 sleutels tot succes en 4 engagementen van de strategische agenda worden daardoor ook onderschreven in alle geledingen van de Belgische financiële wereld.

De zes werkgroepen werden telkens aangestuurd door een topbankier gespecialiseerd in het betrokken domein.

Verschillende andere partners leverden onafhankelijk advies of studiewerk af om de denkoefening te ondersteunen. KPMG, een internationaal netwerk van adviesbedrijven, onderzocht net als de KU Leuven deelaspecten van de denkoefening in onafhankelijke studies. Freddy Van den Spiegel, hoogleraar aan de Vlerick Business School en de Vrije Universiteit Brussel, fungeerde dan weer als klankbord voor verschillende werkgroepen.

Er werd ook informatie ingezameld via enkele nevenprojecten van de strategische agenda, zoals het onderzoeksproject Bank of the Future (www.bankofthefuture.be).