Engagement 1: De financiële instellingen zullen de economie blijven financieren

Samengevat

  • De financiële sector geeft zuurstof aan de economie: elke extra euro aan spaargeld wordt omgezet in een euro krediet aan ondernemingen, gezinnen en overheden.
  • Spaarboekjes zijn een cruciale schakel in het ganse financieringsstelsel. Wanneer slechts 5% van de depositobasis verdwijnt, kan de financiële sector mogelijk niet meer voldoen aan de Basel III-regels.
  • Spaargeld is cyclisch.
  • Spaarfiscaliteit moet met omzichtigheid benaderd worden, want elke wijziging heeft gevolgen in het hele financieringsweb.
  • De rentetarieven liggen in België veel lager dan in de buurlanden.
  • Het huidige economische klimaat weegt op de kredietverlening: de kredietvraag daalt, net zoals de kwaliteit van de kredietdossiers.
  • Op termijn kan Basel III een impact hebben op de beschikbaarheid en de prijs van de langetermijnkredieten.