Engagement 2: De financiële instellingen zullen een gediversifieerd landschap behouden en verder werken aan een laag risicoprofiel

Samengevat

  • Het Belgische distributiemodel biedt het beste van twee werelden: een uitgebreid kantorennetwerk en een belangrijk multikanalenaanbod.
  • Een landschap met kleine en grootbanken, nichebanken, spaarbanken en universele banken beantwoordt het best aan de noden van mens, economie en maatschappij in België.
  • Het valt te verwachten dat in de toekomst het aantal kantoren en de tewerkstelling binnen deze kantoren zal dalen.
  • Een bankmodel is op zichzelf niet risicovol, enkel de activiteiten waarin financiële instellingen zich engageren kunnen dat in meerdere of mindere mate zijn.
  • De banken in België hebben hun risicovolle activiteiten drastisch afgebouwd. Een bankenstelsel zonder risico bestaat echter niet. Daarom is een goed bestuurs- en controlemodel belangrijk, naast een performant toezichtsmodel.
  • KMO’s die internationaal werken, hebben banken nodig die niet enkel retailactiviteiten aanbieden, maar ook toegang geven tot de kapitaalmarkten, bijvoorbeeld om renterisico’s te kunnen indekken of kapitaaloperaties te kunnen doen. Universele banken hebben daar hun rol te spelen.