Engagement 4: De financiële instellingen zullen hun rol in de samenleving blijven vervullen

Samengevat

  • De financiële sector heeft een maatschappelijke rol te vervullen tegenover zijn werknemers, zijn klanten en de samenleving in zijn geheel.
  • Banken moeten naar hun klanten luisteren en aan hun verzuchtingen tegemoet proberen te komen in de mate dat ze realistisch zijn en verzoenbaar met een gezond beheer van de financiële instellingen.
  • Verscheidene initiatieven, zoals het vrijwillig moratorium op bijzonder complexe financiële producten, zijn erop gericht de klanten te beschermen. Andere, zoals de Gedragscodes, moeten de relatie tussen de bankier en zijn klanten optimaliseren.
  • Met het zorgtraject proberen de banken mensen te helpen die met onverwachte financiële moeilijkheden geconfronteerd worden. De sensibiliseringscampagne ‘Praat met uw bankier’ probeert mensen ervan te overtuigen om snel samen met hun vertrouwenspersoon naar oplossingen voor hun financiële problemen op zoek te gaan.
  • De sector nam ook al verschillende initiatieven om de transparantie van en kennis over de bankwereld en financiële producten te verhogen.
  • Op www.mijngeldenik.be vinden consumenten alle informatie over betalen, sparen, lenen, beleggen en bankieren eenvoudig en duidelijk uitgelegd. De site http://duurzameproducten.febelfin.be geeft dan weer duidelijk aan welke producten in de sector voldoen aan de criteria voor duurzaam beleggen, sparen of lenen.
  • De banken investeren fors in opleiding, opdat hun mensen de klanten nog beter zouden kunnen dienen.
  • De sector werpt zich met volle overgave in de ‘war for talent’, omdat ruimdenkende, gemotiveerde mensen de sector moeten helpen bij de ingrijpende transformatie die de banken doormaken. Kandidaten kunnen terecht bij Jobsinbanking.be, dat openstaande vacatures in de financiële sector oplijst.