Hoe ziet de toekomst van de financiële sector er op de lange termijn uit?

Dat was de vraag die gesteld werd aan een groep studenten van de Solvay Brussels School Economics & Management, de Universiteit Gent en de KU Leuven. Samen met het adviesbureau HazelHeartwood deden de studenten omstandig veldwerk, voerden ze marktanalyses uit en lanceerden ze online-bevragingen of namen ze verscheidene persoonlijke interviews af. Vervolgens goten zij hun visie in een rapport dat uitlegt hoe zij het model van de bank zien evolueren in de komende jaren.

Hun bank voor het jaar 2020 is:

  • een bank die van de klant de bankier maakt
  • een coöperatieve bank die van zijn klanten aandeelhouders maakt
  • een instelling zonder agentschappen of bankautomaten in een cashloze samenleving
  • een bank die vooral via internet en sociale media opereert
  • vooral een facilitator, wiens activiteiten focussen op handel en informatieuitwisseling tussen zijn klanten
  • een instelling die haar klanten proactief informeert en vormt in financiële zaken, vooral via elektronische platformen

Volgens de studenten zullen de banken tegen 2020 onder meer focussen op meer gepersonaliseerd advies, zal de dienstverlening minder universeel zijn en meer op specifieke niches gericht en zullen nieuwe elektronische betaalmiddelen volop ingang vinden, net als een meer ‘doe-het-zelf’ benadering vanuit de klant. Deze visie biedt een blik op de verwachtingen van de toekomstige generatie klanten en consumenten.

Meer info op www.bankofthefuture.be