Open brief aan de samenleving

Vijf jaar nadat de financiële crisis losbarstte, staat de financiële sector in België op een kruispunt in zijn bestaan. Grootbanken, spaarbanken of nichebanken, banken die door de overheid geholpen werden, en banken die in hun eentje de crisis overleefden: ze voelen allemaal dat de samenleving op een andere manier naar hen kijkt, en dat het geschonden vertrouwen weegt op de financiële sector in zijn geheel. De banken willen er daarom alles aan doen om die situatie te keren. Niet door te denken en te praten, maar door te doen.

De sector wil in de toekomst nog meer dan vroeger de bloedsomloop van die samenleving zijn. Een sector die de economie ondersteunt, voor een efficiënte financiële infrastructuur zorgt, en evenwichtig omgaat met sparen en beleggen. Een financiële sector, met andere woorden, die tot in zijn diepste vezels ten dienste staat van mens, maatschappij en economie.

De blauwdruk voor die toekomst zit vervat in de vier engagementen die de sector ten aanzien van de samenleving opneemt.

De banken engageren zich om de economie te financieren.

Banken hebben jarenlang, ook tijdens en na de financiële crisis, de economie gefinancierd. Zelfs in tijden waarin de Belgische banken fors hun balansen afbouwden, werd elke bijkomende euro spaargeld volop ingezet om de economie te financieren.

De combinatie van verstrakkende, internationale kapitaalregels en een blijvend slabakkende economie, die de financiële gezondheid van bedrijven, overheden en particulieren aantast, maakt echter dat de banken de financieringsnoden van de economie niet in hun eentje zullen kunnen lenigen. In een gezonde financieringsmix voor de economie is bancair krediet een belangrijke, maar niet de enige schakel. Daarom zullen banken niet alleen de economie blijven financieren door kredieten tegen concurrentiële tarieven te verlenen waar het kan. Ze zullen ook constructief meedenken over alternatieve oplossingen om de economie zuurstof te blijven geven.

De sector engageert zich om het gediversifieerd bankenlandschap te behouden en verder te werken aan een laag risicoprofiel.

De exportgerichte Belgische KMO-economie is het best gediend met een sterk gediversifieerd bankenlandschap, met kleine en grote banken, spaarbanken en zakenbanken, nichebanken en universele banken. Daarom heeft de sector de voorbije jaren de afbouw van zijn balansen ingezet, zijn eigen vermogen versterkt en zijn risicoweging en zijn afhankelijkheid van de financiële markten verminderd. Hij plooide zich ook terug op zijn thuismarkt, perkte zijn risicovolle activiteiten fors in en raakte ervan doordrongen dat meer omzet niet altijd tot meerwaarde leidt.

Onze instellingen engageren zich om de financiële infrastructuur verder te moderniseren en om te innoveren.

De financiële infrastructuur in België biedt het beste van alle werelden – een unieke combinatie van een uitgebreid kantorennet en een sterk uitgebouwd systeem van elektronisch, mobiel en internetbankieren. Het zal de klant zijn die bepaalt hoe de verhouding tussen het aantal kantoren en de focus op elektronisch, mobiel en internetbankieren zal evolueren. De financiële instellingen zullen op de behoeften van de klanten inspelen. Wel zullen de Belgische banken investeren om hun pioniersrol weer te kunnen opnemen in elektronisch en mobiel betalen. De sector engageert zich daarom om de komende jaren volop in te zetten op innovatie en op de modernisering van de financiële infrastructuur.

We engageren ons om onze rol in de samenleving te blijven vervullen.

Een financiële sector kan niet duurzaam en vitaal zijn, de economie financieren, evenwichtig omgaan met sparen en beleggen en zorgen voor efficiënt en modern betaalverkeer als hij in een ivoren toren leeft. Daarom engageren wij ons om te luisteren naar de verzuchtingen die leven bij onze medewerkers, onze klanten en de samenleving in haar geheel. We zullen ook proberen tegemoet te komen aan die verzuchtingen, in de mate dat ze realistisch zijn en verzoenbaar met een gezond beheer van de financiële instellingen.

De voorbije jaren zijn op dat vlak al tal van inspanningen geleverd. Het door de banken vrijwillig afgesloten moratorium met de FSMA legde de verkoop van bijzonder complexe financiële producten aan banden. Nieuwe gedragscodes verbeterden de relaties met de klanten, en initiatieven rond financiële vorming probeerden de kennis over banken en hun producten te bevorderen. Initiatieven rond duurzaam sparen, lenen en beleggen werden ontwikkeld om de financiering van duurzame doelstellingen te stimuleren, en de sector snelde klanten in nood ter hulp toen de herstructuringen van Ford, ArcelorMittal of Caterpillar aangekondigd werden en de overheid hen begeleidde.

De engagementen in de strategische agenda zijn voor de bankiers essentieel voor de duurzame en vitale financiële sector die we allen samen verder willen uitbouwen.

 


Filip Dierckx, Febelfin/BNP Paribas Fortis

Michel Vermaerke, Febelfin

Luc Versele, Crelan

Dirk Wouters, Bank J. Van Breda & C°

Johan Thijs, KBC Groep

Thierry Maertens de Noordhout, Bank Delen

Jos Clijsters, Belfius

Luc Aspeslagh, KBC Securities

Philippe Masset, ING België

Frederic Hannequart, Euroclear

Leden Bureau Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen