Welke maatschappelijke rol heeft de sector te vervullen?

Het vierde engagement van de financiële sector heeft rechtstreeks betrekking op de plaats die banken in de samenleving innemen. Een financiële sector kan niet duurzaam en vitaal zijn, de economie financieren, evenwichtig omgaan met sparen en beleggen en zorgen voor efficiënt en modern betaalverkeer als hij in een ivoren toren leeft. Hij moet luisteren naar de verzuchtingen die leven bij zijn medewerkers, zijn klanten en de samenleving in haar geheel. Hij moet tegemoet proberen te komen aan die verzuchtingen, in de mate dat ze realistisch zijn en verzoenbaar met een gezond beheer van de financiële instellingen. Aandeelhouders moeten begrijpen dat meer omzet niet altijd meerwaarde oplevert, en dat banken ook doelstellingen op de lange termijn moeten durven nastreven.

Daarom engageren de banken zich om bij al hun beslissingen ook hun maatschappelijke rol in gedachten te houden, en om ernaar te streven om die rol ook zo goed als mogelijk te vervullen.

Maatschappelijke rol ten aanzien van het personeel

De financiële sector is een van de grootste werkgevers van ons land. Hij stelt vandaag nog steeds meer dan 100.000 werknemers tewerk.

De werknemers van de financiële sector verwachten een goede werkomgeving, een degelijke verloning, voldoende opleiding, enzovoort. Voor jonge mensen moeten er voldoende mogelijkheden zijn om zich te ontplooien in een uitdagende omgeving en in een aangenaam arbeidsklimaat met toekomstperspectieven.

Maatschappelijke rol ten aanzien van de consument / klant

Consumenten en klanten verwachten dat banken waken over hun spaargeld, dat ze krediet verlenen tegen een redelijke prijs en dat ze zorgen voor een veilige en efficiënte financiële infrastructuur. Ze verwachten ook transparantie over financiële producten en, indien mogelijk, informatie over wat er met hun spaargeld gebeurt. Ze verwachten ook dat bankiers hun klanten zoveel mogelijk proberen bij te staan, in goede én in kwade tijden.

Maatschappelijke rol ten aanzien van de samenleving als geheel

De samenleving verwacht dat banken, als tussenpersoon voor klanten die sparen en klanten die investeringen zoeken, optreden als kathalysator voor de economische groei. Ze verwacht ook dat ze de samenleving aanzetten om duurzamer te sparen, te beleggen en te investeren.

De financiële instellingen in België hebben ook een belangrijke signaalfunctie in de strijd tegen verdachte transacties, belastingontwijking en witwaspraktijken. Ze zijn verplicht om verdachte transacties en personen te melden bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI), een onafhankelijke overheid met gerechtelijke en financiële experten. De financiële sector speelde ook een cruciale rol bij de dematerialisatie van effecten, een ingreep die, onder andere, ook frauderen bemoeilijkt.