Woord van Koen Geens, Minister van Financiën

Voor vele Europese burgers is de economische crisis nog een dagdagelijkse realiteit. Als beleidsmakers mogen we dat niet uit het oog verliezen. De pagina omslaan zal nog tijd kosten, en verdere structurele hervormingen. De afgelopen jaren hebben we de bouwstenen gelegd voor een duurzaam economisch herstel. Het versterkt economisch toezicht van de EU is al voelbaar in de praktijk en met een akkoord over een eengemaakt financieel toezicht is de bankenunie geen verre realiteit meer. De euro is uit de gevarenzone en er is opnieuw rust op de financiële markten.

Die financiële stabiliteit is een conditio sine qua non voor economisch herstel. Die financiële stabiliteit is er maar gekomen dankzij diepgaande hervormingen van zowel de financiële toezichtsarchitectuur als van de sector zelf. Ik ben me er zeer van bewust dat die hervormingen vaak niet makkelijk zijn. Ik besef ook maar al te best dat er nog heel wat belangrijke hervormingen op stapel staan. Maar ik weet ook dat die hervormingen broodnodig zijn. De eerste tekenen van herstel moedigen ons aan om door te zetten. We mogen niet de historische fout begaan geen lessen te trekken uit de crisis die achter ons ligt.

Wat mij betreft, moet nieuwe financiële regulering voldoen aan volgende vereisten:

Ten eerste mogen we het politieke momentum over de bankenunie niet verliezen. Het Europees akkoord van december vorig jaar over een eengemaakt financieel toezicht vanuit Frankfurt is een cruciale eerste stap. Goed toezicht is de beste manier om te vermijden dat een bank ooit in problemen komt. Toch mag het hier niet bij blijven. Een eengemaakt toezicht moet vervolledigd worden met een eengemaakt resolutie- en depositogarantiemechanisme. Een rechtszekere en voorspelbare manier om noodlijdende banken af te wikkelen, waarbij de belastingbetaler en de spaarder beschermd worden, is de beste manier om moral hazard te vermijden en financiële stabiliteit te bewerkstelligen.

Ten tweede moeten banken hun klassieke intermediatiefunctie voluit kunnen blijven spelen. Zonder de kracht van regulering te overschatten, moet de regering impulsen geven. Belgische spaartegoeden moeten blijvend hun weg kunnen vinden naar de reële economie. Een gezonde mix van financiering en een goede toegang van KMO’s tot financiering is daarbij cruciaal.

De derde uitdaging is misschien nog wel de belangrijkste: het herstel van het vertrouwen. Krediet gaat in wezen over vertrouwen. Hard vertrouwen genereren in de financiële sector gebeurt door sterkere kapitaalbuffers en een versterkt toezicht. Maar om op duurzame wijze het vertrouwen van de burger terug te winnen, moet de sector ook de pols houden van de samenleving. Vandaar het niet te onderschatten belang van deze strategische agendaoefening. Het verheugt me dat deze oefening een aantal concrete verbintenissen bevat om een duurzame én vitale financiële sector te creëren.

Een duurzame financiële sector moet inderdaad ook vitaal zijn. Om ons weefsel van exportgerichte ondernemingen in België te ondersteunen, moeten onze banken sterk en stabiel zijn. In België verdienen tienduizenden mensen hun brood in de financiële sector. We moeten dit koesteren. Telkens wanneer we uit de crisis van gisteren de lessen voor morgen trekken, moeten we het goede evenwicht zoeken tussen het wenselijke en het haalbare. Aan het einde van de rit zullen we hier samen sterker uitkomen.

Ik wens u een aangename lectuur.

 

Koen Geens
Minister van Financiën belast met Ambtenarenzaken