Waarom een strategische agenda?

Sinds de financiële crisis in 2008 losbrak, heeft de Belgische banksector een ingrijpende metamorfose ondergaan. Hij heeft zich geheroriënteerd op zijn kerntaken en zijn thuismarkten. Hij bouwde zijn balansen af, verlaagde zijn hefboom en schroefde zijn blootstelling aan risico’s terug. Dat veranderingsproces is nog niet afgerond. Nu zal de sector zich nog verder moeten omvormen naar een duurzame en vitale sector ten dienste van mens, maatschappij en economie.

De sector beleeft turbulente tijden en er wacht hem een titanenopdracht. De opeenvolgende crisissen hebben het vertrouwen in de financiële wereld aan het wankelen gebracht, en de banken staan nu voor de moeilijke opdracht om dat vertrouwen terug te winnen in een moeilijke en soms vijandige omgeving.

Sinds de crisis is de wereld van de banken grondig veranderd. De regels zijn bijgestuurd, het toezicht op de banken is verscherpt. Er staan nog een pak nieuwe maatregelen, kapitaalregels en andere wetgevende initiatieven op hun implementatie te wachten. Nadat deze regels hun beslag hebben gekregen, zal de wereld van financiële instellingen nooit meer dezelfde zijn.

Als financiële sector vonden wij het belangrijk de bankiers én de samenleving een houvast voor de toekomst te bieden. De strategische oefening die u hier in handen heeft, probeert de kerntaken in kaart te brengen van de nieuwe, vitale en duurzame financiële sector ten dienste van mens, economie en maatschappij. Hij tekent de blauwdruk uit voor een Belgisch bankenlandschap dat ook in de toekomst de levenslijn van de economie wil blijven, maar identificeert ook de valkuilen die de sector onderweg zal moeten ontwijken. Hij neemt ook met veel overtuiging vier concrete engagementen op – in steen gehouwen beloftes, zeg maar – van de Belgische bankiers aan de samenleving.

In de sector is de oefening intussen de 3-3-4 gedoopt. Omdat ze 3 kerntaken identificeert, 3 sleutels tot succes aanduidt en 4 engagementen neerschrijft. De 3-3-4 is geen oefening vanuit een ivoren toren. Ze is geijkt op de noden van de samenleving en werd in een voorbereidende fase ook uitgebreid bij die samenleving afgetoetst. Vervolgens is ze uitgewerkt door een brede groep van bankiers op alle niveaus, die inspiratie putten uit de maatschappelijke bevragingen en die de resultaten van die bevragingen bij middel van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek aan de feiten hebben getoetst.

De strategische agenda en zijn engagementen worden ingebed in het beleid van alle Belgische banken. Te beginnen aan de top. Van daaruit zal het beleid ongetwijfeld inwerken op alle niveaus van de financiële sector, van hoog naar laag, van zetel tot kantoor.

Het is onze hoop dat de principes van de strategische agenda de toekomst van de Belgische bankwereld zullen blijven bepalen. Tussen nu en 2015, maar ook lang daarnà. Om dat vóór elkaar te kunnen krijgen, zullen de financiële instellingen allicht voldoende draagvlak in de samenleving moeten vinden. Zonder het vertrouwen van die samenleving, zonder het besef dat de sleutels tot het succes liggen in de mate waarin de 3 pijnpunten van de strategische agenda opgelost kunnen worden, zullen de banken het moeilijk krijgen om hun 4 engagementen helemaal waar te maken en hun 3 kerntaken ten volle te blijven vervullen. Het is cruciaal dat de banken, maar ook de hele samenleving daar met de grootst mogelijke overtuiging voor blijven gaan. In het belang van de banken en hun duizenden medewerkers, maar toch vooral in het belang van de Belg, de Belgische economie en de Belgische samenleving.

 

Filip Dierckx, Voorzitter Febelfin

Michel Vermaerke, Chief Executive Officer Febelfin